13.02.2013.
Poziv na predavanje prof. dr Rastka Močnika na FMK

Fakultet za medije i komunikacije poziva sve zainteresovane akademce, medije i javnost da učestvuju u predavanju na temu:

Humanističke nauke o sadašnjoj socio-kulturnoj situaciji:
Kako današnjica utiče na humanističke nauke? 

Govori: PROF. DR RASTKO MOČNIK

U sredu, 20. februara u 18 časova, Fakultet za medije i komunikacije, sala 8


Profesor Močnik je jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope. Profesor je na predmetima „Teorije Diskursa“ i „Epistemologija humanističkih i društvenih nauka“ na  Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija.

U okviru predavanja o novim izazovima koje savremena društveno-politička dešavanja stavljaju pred teoretičare i istraživače društveno-humanističkih nauka, prof. dr Močnik će se osvrnuti na probleme savremene socio-kulturne situacije, načine na koji se ona može opisati, analizirati i teoretizirati sa pozicija društveno-humanističkih nauka, kao i na probleme nove podele rada, antagonizama između vlasnika kapitala i radnika („shareholders against stakeholders“) i socio-kulturne revolucije koja iz nje proizilazi. 

Prof. dr Močnik će u školskoj 2013/14. predavati kao gostujući profesor na odseku za postdiplomske studije Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. 

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u ovom događaju.

Za više informacija obratite se na telefone 011/2626-474 ili putem mejla fmk@singidunum.ac.rs .

OSTALE VESTI