07.03.2013.
Poziv na tribinu "Uvod u eksperimentalnu estetiku: fenomeni, teorije i metode"

Laboratorija za psihološka istraživanja organizuje tribinu na temu:

 Uvod u eksperimentalnu estetiku: fenomeni, teorije i metode 

Slobodan Marković

Odeljenje za psihologiju i Laboratorija za eksperimentanu psihologiju,
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Cilj predavanja je upoznavanje studenata sa osnovama eksperimentalne (ili empirijske) estetike. Reč je psihološkoj disciplini koja, za razliku od filozofske estetike, estetskim fenomenima pristupa empirijski, odnosno ispituje estetske reakcije osoba na različite kategorije objekata (apstraktne forme, objekti iz sredine, ljudska lica, umetnička dela i slično). Skup estetskih fenomena koje pokriva eksperimentalna estetika je veoma širok. On se kreće od jednostavnih fenomena, kao što je estetska preferencija simetrije, zlatnog preseka, ritma, oblika, boje..., pa do estetskog doživljaja složenih umetničkih dela, kao što su umetničke slike, arhitektura, muzika i slično. Eksperimentalna estetika, takođe, obuhvata i fenomene estetske atraktivnosti ljudskih lica i tela, prirodnih scena, dizajna svakodnevnih objekata... 

Više informacija o sadržaju tribine možete pročitati na e.fmk nalogu Laboratorije za psihološka istraživanja. 

Tribina će biti održana u utorak, 12. marta u 18:30 časova u Sali 9 Fakulteta za medije i komunikacije.  Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI